Acupunctuur

Bij de acupunctuur is de achtergrond, het afstellen van het bio-etherische lichaam op de kosmische bio-energie, die overal aanwezig is. 

De naald werkt uitsluitend geleidend. (menhir - geleider) 

Degene die de naald vasthoudt geeft echter zijn eigen bio-energie mede af; vandaar dat, zoals vroeger het geval was, de acupuncturist voor een behandeling 24 uur moest vasten. 

Het resultaat van de acupunctuur is, naast de technische vaardigheid en de zeer goede anatomiekennis mede afhankelijk van de bio-energische instelling van de uitvoerder. 

Een onderdeel dat de westerse rationeel denkende artsen veelal onderschatten. Geen enkele geneeswijze is uitsluitend een kwestie van techniek! Voor de helft speelt de instelling van de beoefenaar een rol, omdat hij eveneens een bio-energisch wezen is en onbewust, soms bewust, zijn trillingen doorgeeft aan de patiënt. 

Ook het laser-apparaat is afhankelijk van de bedienaar. 

De instelling van de westerse acupuncturist tegenover de filosofie van de Chinees is belangrijk en staat hij daar sceptisch tegenover, dan moet hij beslist tijdens de behandeling in zijn eigen werk of resultaat "geloven", zodat er op dat moment in hem een negatieve bio-energie aanwezig is die hem ontvankelijk maakt. Dus als geleider voor de naalden. 

Na verloop van tijd neemt zijn eigen energie op de naalden af en worden deze zelf geleiders binnen de alom aanwezige kosmische trillingen. 

De ruimte waarin hij de mensen behandelt is ook belangrijk. Iedereen laat zijn eigen trilling achter! 

Een goede acupuncturist bestudeert de laatste ontdekkingen betreffende de bio-energieën en laat altijd de mogelijkheid open voor het "geloof" aan iets onbekends. Afwijzing maakt hem nl. immuun en kan zijn eigen werkwijze schaden. 

De acupunctuurpunten kunnen, zoals u weet, gevonden worden met een meetinstrumentje. 

Als men zo'n punt weet, kan men er ook in knijpen, of het stevig masseren, het punt is bij ziekte altijd pijnlijk, zodat via de wrijving de opgehoopte energie weer vrijkomt, er een doorstromen plaatsvindt.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene