Hypnose (Mesmer 1734 - 1815) 

Er gaan ook wonderbaarlijke en suggestieve verhalen over de hypnotische geneeswijzen. 

Men zou van allerlei ongezonde gewoonten afgebracht kunnen worden door hypnose of het bestrijken, dan wel via de blik, bestralen van een bepaald lichaamsdeel. 

Ook dit heeft met ons aurische lichaam of met onze bio-energie te maken. 

Laten we voorop stellen dat er natuurlijk talrijke verhaaltjes in omloop zijn over deze genezingen. Men moet zich eigenlijk altijd eerst zeer goed oriënteren, voordat men tot een psychische geneeswijze overgaat. 

Helaas doen zwaar zieken dit niet, met soms tragische gevolgen. 

De foetus in het moederlichaam bevindt zich in een hypnotische toestand; is de moeder een hypnotiseur? 

Een hypnotiseur concentreert (of trekt samen) zijn bio-energie in zijn blik. 

Blikken kunnen iets of iemand opladen en/of ontladen, zoals u weet; hetgeen u kunt nalezen in o.a. "Psi achter het ijzeren Gordijn." (water ontlaadt, negatief - vuur laadt op. positief) 

De bio-energie verlaat ons voornamelijk via de ogen (de stralingen van het hoofd), via de handen en vingertoppen en via de zonnevlecht. 


Daarnaast zijn er o.a. de acupunctuur punten (o.a. de voeten), die echter wisselpunten vormen; de voeten, die voornamelijk de aardse energie opnemen. (positief - afwerend en negatief - ontvankelijk) 

Er zijn "drie ogen of punten in het gelaat", die ontvankelijk zijn voor deze energie: de stoffelijke ogen nemen op, altijd wanneer we onbewust kijken en stralen uit wanneer we geconcentreerd op iets gericht zijn; het oog tussen de wenkbrauwen is een wisselpunt, dat de staat van ons aurische lichaam weergeeft en dat, door sterke hypnotiseurs, genezer, mensen met een sterk kosmisch-energisch bio-lichaam direct beïnvloed kan worden. (kunnen zich goed negatief instellen) 

Door zich te concentreren op dit punt bij de genezer (hypnotiseur), terwijl hij zich op dat van de patiënt concentreert, worden beide op elkander afgesteld. (ook bij foto's - psychometrie) 

Op eenvoudiger, meestal onschuldiger wijze gebeurt het wanneer men de patiënt naar een bewegend voorwerp laat kijken. 

De sensibele, ontvankelijke mens behoeft slechts zijn ogen te sluiten en zijn voorhoofd aan de hypnotiseur vrij te geven, om zo etherisch-energisch één met hem te worden. 

Ontspanning is een negatieve ontvankelijke instelling. 

Hij kan dan heel gemakkelijk zichzelf bio-energisch laten overglijden in de patiënt. Met zijn gedachten en wensen en dus hier zijn helende, zeer positief uitgesproken of gedachte helende wensen. 

Ook hier is de patiënt in een afhankelijkheidspositie. 

Bij al deze methoden geldt: schakel de eigen wil uit!  Of wil hetgeen de genezer wil!  (Denk aan de uitspraak: "ik geef mijn wil over aan de uwe!") Hetgeen op hetzelfde neerkomt.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene