Psychogenese — geloof

Een van de eerste vormen van psychogenezing die vrijwel algemeen wordt erkend is de psychogenese, d.w.z. de geloofsgenezing. 

Iedereen gelooft ergens in; het geloof maakt iemand ontvankelijk voor zijn object, de patiënt moet in de arts geloven; de gebedsgenezer zegt dat zijn patiënt hem moet vertrouwen of sympathiek tegenover hem moet staan. 

Er zijn ontelbare geneesmethoden via de psychoses, alle gebedstherapieën, de concentraties, de overdracht van energie tussen genezer en patiënt berusten op een binding via het geloof of de sympathie. 

Het is hier een aantoonbare vorm van bio-energische afstelling op elkanders bio-stralingsvelden. Het gelijke geneest het gelijke. 

Iemand, die genezen wil worden en antipathisch, sceptisch of laatdunkend tegenover de methode van de genezer staat, is moeilijker te bereiken; daartoe moeten er dan allerlei hulpmiddelen worden aangewend, zoals geleidende voorwerpen, die de stralingen op elkander zouden kunnen afstellen, gelijkstellen. 

Een werkelijk ziek mens, vooral een wanhopig mens, is echter bij voorbaat ontvankelijk ofwel bereikbaar, omdat zijn bio-energie geen vitaliteit meer bezit zich te verzetten, zijn denken te activeren tot verzet. 

In dit verband is het goed eens te denken aan allerlei gedachten van bitterheid, wraak, cynisme enz., die bio-energie vrijmaken, een positieve energie die afstoot. 

Hier komen we op de yin- en de yangstroom van de Chinezen, die inderdaad hier en daar bevestigd wordt: er is een ingaande en uitgaande stroom, de ene is negatief en de andere is positief. 

Positieve stromen weren af, negatieve stromen nemen op. 

Geloof, sympathie, vertrouwen, vriendelijkheid, welwillendheid zijn alle negatieve bio-energieën die de mens op dat moment ontvankelijk doen zijn. 

Denk aan de wisselwerking van mensen onderling! 

De toestand van de bio-energie is het fundament van de menselijke handel en wandel; van zijn levenshouding tegenover de verschijnselen; zijn gedrag tegenover zijn medemensen en, in ziektetoestanden, zijn gevoeligheid of ongevoeligheid voor de geneesmethoden. (psychische).

Er zijn ontelbare benamingen voor de geloofsgenezing. Sommigen noemen het de genezing door God, anderen door het geloof, weer anderen door een kosmische kracht; en weer anderen door het zich openstellen voor de goddelijke energie of het licht. 

In wezen gebeurt er echter hetzelfde. 

De benaming omschrijft slechts het eerste contact tussen de methode en de patiënt. 

Door deze geloofsmethoden zijn ongelooflijke resultaten bereikt. Er zijn echter evenveel misdadige resultaten onder die benaming tot stand gekomen. 

Vergeet nooit dat een ontvankelijke instelling de mens overlevert aan de genezer of geneesmethoden. Voor alles moeten bij de psychische geneeswijzen de genezer of genezers innerlijk van 'good standing' zijn. De patiënt is afhankelijk en afhankelijkheid maakt hem kwetsbaar. 

ALLE ziekten zijn op psychische wijze te genezen, het resultaat is uitsluitend het gevolg van de intensiteit van de wisselwerking tussen genezer(s) of hun methoden en de patiënt. 

En hier is het ook zo dat iemand die gevast heeft duidelijker ontvankelijk is voor het opladen via de bio-energie dan iemand die vol met voedsel zit. 

In dit verband kunnen we denken aan sommige genezers, ook acupuncturisten die vasten alvorens zij hun werk gaan uitoefenen. (men is dan gevoeliger voor de patiënt, en daardoor een betere diagnose). Vasten is een zeer oude methode, zoals u weet. 

Het moet echter een behoefte zijn van de mens, nooit een "must". 

Men moet bewust weten wat men doet. Omdat bij een "must" de gedachten het innerlijke reinigingsproces tegenwerken. Dus de kosmische oplading storen.  

Het is niet zo dat deze of die geloofsovertuiging iemand geneest, neen, HET geloof, de instelling van de mens ten opzichte van..... werkt genezend.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene