Nu de paranormale geneeswijzen meer en meer op de voorgrond treden, lijkt het belangrijk zich te verdiepen in hun medische mogelijkheden. 

Onder paranormaal verstaan we dan die methoden die berusten op wetenschappelijk onverklaarbare resultaten. 

In werkelijkheid is paranormaal eigenlijk zuiver biologisch, met dit verschil dat de klassieke wetenschap NOG niet weet om welke energieën het hier handelt. 

Dat elke schepping een bio-energisch lichaam bezit weet nu vrijwel iedereen; dat door middel van dit lichaam met onbekende energieën genezingen, en veranderingen in het stoffelijke organisme plaatskunnen vinden, kan gecontroleerd worden. 

Door meetapparatuur heeft men kunnen concluderen, dat men hier te doen heeft met een energie, die gelijk is aan of nog sterker is dan die van het licht en dus uit radio- of gamma-trillingen bestaat. 

Alle esoterici weten dat de mens als stoffelijk en bio-energisch wezen als het ware ronddrijft in een immense zee van energische trillingen, onze kosmos, waaruit hij zijn onzichtbare energische lichaam oplaadt. (od = phoetus - thymus) 

Hieruit is te verklaren waarom de vastenkuren, mits onder goede controle, zulke uitnemende en merkwaardige resultaten hebben. 

Hoewel een vastenkuur niets te maken heeft met psychische geneesmethoden, staat het wel vast dat wanneer het lichaam zich van materieel voedsel onthoudt het allereerst gaat parasiteren op de restanten in het organisme, de slakken enz. en dat het lichaam zich daarna oplaadt uit een kosmische energiebron, die het gehele organisme zijn vitaliteit terugschenkt. 

Het voorbeeld van de beruchte Therese Neumann (1898 - 1962) is hierbij voor de wetenschap van enorm belang geweest. 

Bij over-stress-aandoeningen kan een intelligent vasten, waarbij men slechts honing (bloedsuikergehalte) en water genuttigd worden, zeer harmoniserend werken. 

Over-stress is een verstoring, een geforceerde opvoering van de bio-energie-trilling, waardoor het organisme zich opgejaagd gevoeld; en zoals bij een machinerie verschijnen er dan mankementen in de apparatuur. 

Al het levende wordt bestuurd, gevitaliseerd, geregeld door de bio-energische velden er omheen en deze worden weer overheerst door de grote kosmische energieën. 

Zoals we al eens gezegd hebben: alles wat geschiedt is allereerst aanwezig in de etherisch of onzichtbare energische velden. 

Op deze realiteit berusten ALLE vormen van psyscho-geneeswijzen.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene