4 — onze kostbare gezondheid

Deze vierde lezingencyclus bestaat uit drie lezingen:

  1. Paranormale geneesmethoden — een overzicht van de paranormale en psychische gezondheids-therapieën en hun voor en tegen in geestelijk en lichamelijk opzicht;
  2. De psyche als bron van geneeskracht — een studie van de geneeskundige methoden van de oude natuurvolkeren, die momenteel weer in zwang komen;
  3. Geestelijke werking van onze voeding — de vraag wordt gesteld of we ons « heilig » kunnen eten, dan wel of heilige en intelligente mensen zich anders gaan voeden dan de doorsnee-mens. Gedragen we ons zoals we ons voeden?
1970 - 2019, copyright Henk en Mia Leene