8 - Oplossing / Gerechtigheid

PLAAT VIII , Gerechtigheid. 


De ondergang van Saturnus onder de blik van de ziele-koningin; hij verandert van zwart in wit en rood, materie - middelaar - geest. 

De vleugels wijzen op de goddelijkheid van de koningin, hoewel zij eveneens een aards wezen is: de zespuntige ster. 

Dit is de achtste kaart, het Oordeel van de Tarot. Het Oordeel is de ondergang van Saturnus, de omwending, veranderend in zuiver wit. 


PLAAT VIII , Alchemie. 


Menaldus , een oude alchemist zei: "Ik zeg tegen al mijn navolgers hun lichamen te spiritualiseren door de OPLOSSING en weer de spirituele dingen te materialiseren door middel van zacht koken." 

Ziedaar het neutraliseren, weg laten sterven van de egocentrische dingen, de drijfveer van het ego. De ziele-essentie bewaren en deze te doen belichamen door de hitte des geestes, of het zg. koken. 

Het geneeslijke (hunkeren, bewogenheid) lost het lichaam op; en in deze oplossing scheidt zich de ziel van het lichaam, en verandert dit lichaam in totaal ziel en de ziel wordt veranderd in geest. 

Doch de geest wordt steeds aan dit nieuwe lichaam toegevoegd, opdat het sterk en duurzaam zal worden. 

Zo wordt het zielelichaam totaal geestelijk. 

De jonge vrouw komt de OPLOSSING te hulp, zij is het belichaamde "zo boven zo beneden" (ziel/geest).


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene