7 - Oude Koning / Wagen van Osiris

PLAAT VII , Oude koning, Wagen. 


De mens is koning over zichzelf geworden, gelijk aan de zevende kaart van de Tarot: Osiris, de Overwinningswagen. 

De zevenvoudige scepter van de zelfbeheersing. De oude koning verdrinkt achter hem in de zee. 

De zespuntige ster van de evenwichtige mens; de uitbundige geestzon, anders dan gewone zon. 

De overwinnaar slaat de ziel en de satyr, de wilskrachtige alles uitdoende overwinningsimpuls; 

de bedachtzaamheid weerhoudt de wilsdrift of fanatisme. 

Op zijn hoofd drie kronen: één van lood, de tweede van zilver (ziel, reflectie), de derde van goud (geest, innerlijke adeldom). 

De duif met de gouden en de zilveren vleugel op een gouden appel is de triomf van de wederopstanding, het begin van de innerlijke totaliteit, de existentie. Gouden appel is symbool van de Steen der Wijzen of het geestelijke voortbrengsel. 


Aristoteles zei: "De vernietiging van het ene is de geboorte van het andere." (Shiva, de dood van de één is het begin van de ander!!) 


Derde gelijkenis. 


In alle alchemische leringen stuit men op de idee dat het zwarte werkelijk zwart moet zijn. 

Dat betekent niets anders dan dat een mens een zoeker, werkelijk een edele zoeker en een evenwichtig en natuurlijk ego moet zijn. 

De alchemist Avincena zegt: "Als de hitte het vochtige lichaam bewerkt, dan is het zwarte het eerste resultaat. 

Een beginnende zoekende ziel verandert, onder invloed van de geest, het ego reeds in een zuiver natuurlijk bestanddeel zonder driften, zonder de zeven hoofdzonden als misleiders. 

Dat is de scheiding van de massamens. Het besluit is genomen onder invloed van de hitte des geestes en de ontvankelijkheid (water) van de ziel. 


In de gelijkenis van het beeld zeggen ze: de oude filosofen zagen hoe onder de werking van de hitte er een mist over de aarde streek, de zee werd onstuimig en heftig en hoe de aarde vuil en stinkend werd in de duisternis; de koning van de aarde (de oude aarde) zonk weg en zij hoorden hem schreeuwen: "Hij die mij redt zal leven en regeren met mij in eeuwigheid en in vreugde op mijn koninklijke troon." 

Toen sloot de nacht zich over alle dingen. 

Daarop zagen zij een Morgenster boven het geheel en de tijd was aangebroken waarop de Koning der aarde vernieuwd zou opstaan.


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene