6 - Levensboom / Beslissing

PLAAT VI , Beslissing, Levensboom (gelijkenissen) 


Op de trap met zeven treden - de levensweg langs de zeven stadia van ontwikkeling of planetaire invloeden staat een man die takken plukt van de levensboom. 

Hij leeft met twee heren: de geestelijke heer of de materiële heer, de kandidaat van de zesde naar de zevende trede. 

In het bad onder de hoede van de aap of Hermes (Thoth) baden vier vrouwen, de zuivering der vier elementen. Zij staan onder de hoede van de twee Mercuriussen: de gele of de geestelijke, de edele; de rode of de lichamelijke, de natuurlijke. 

Toeschouwers zijn de planeten van het heelal, de metalen. 

Uit de boom vliegen op de 12 tekens of belemmeringen; de raaf is aan het wit worden; de omzetting van de ziel is in gang. 

Dit komt overeen met de Beslissing: het bad reinigt de natuur; de rode en gouden Mercuriussen worden de middelaars voor natuur en geest. De uitverkiezing van Saturnus in de Levensboom met gouden laarzen. 


PLAAT VI , alchemie - gelijkenissen. 


Het water der luchten (ether) die tussen hemel en aarde is, is het leven van alles; het is warm en vochtig, het is het medium tussen twee tegengestelden als vuur en water en daardoor regent het water op aarde. 

De hemel opent zich en zendt zijn dauw op de aarde, makende zoete honing en vocht. 

In het binnenste van de aarde groeit een grote boom met een zilveren stam. Drie soorten vruchten draagt hij: de fijnste parels; de terra foliata en het zuiverste goud. Voilà, de mens. 

Het is een chemische boom die omzettingen verricht; droog vochtig maakt en koud warm enz. (ruggewervel). 

Eerst moet de citrusvrucht aan de levensboom groeien; dan wordt deze puur zilveren ontvankelijkheid; daarna zuiver goud. 


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene