5 - Gravers / Hogepriester

PLAAT V (gelijkenis) , Gravers; Hogepriester. 


Nu beginnen de gelijkenissen. 


In het land van zon en maan wordt de harde saturnale aarde of rots, de mens, de materie, doorzocht naar goud. 

In het binnenste van deze rots bevindt zich koning Ahasveros die Esther tot koningin maakt. 

In het innerlijk van de mens verenigt zich het koninklijke denken, de geest, met de ziel. 

Bijbelse symboliek uit het Boek Esther. 

In de Tarot is de vijfde kaart de Hogepriester. Koning-Priester, die tegelijk positief als negatief moet zijn, ontvankelijk in de geest en uitdragende de ziel. 


Plaat V , de eerste gelijkenis. 


De eerste gelijkenis is volgens de alchemist: 

Door de invloed van de planeten werd de aarde tot een hard gesteente, hoge bergen en diepe dalen en vreemde dingen en kleuren waren in haar binnenste. 

Daar waar de aarde voor het eerst begon oppervlakte te worden, en zich te vermenigvuldigen daar kwam door de zonne-hitte een sulfurachtige wasem en damp vrij, die haar begon te doordringen. 

Waar de aarde vlak is, is die hitte niet geweest; bij heuvels en dalen werd zij door hitte en koude beïnvloed. 

Dikke pappige vochtige aarde kwam uit vele holen. 

De Mercurius der wijzen wordt gevormd wanneer de inwendige gassen en het waterachtige tezamen worden gebracht met reine aarde; een subtiele aardse substantie. 

Het wordt echter sulfur, wanneer het de subtiele substantie hardheid verkrijgt, trots. 

Dit sulfur, zegt Hermes: "Het zal de hoogste en de laagste planeetkracht ontvangen en met zijn kracht zal het solide dingen doordringen, dit overkomt alle materie en alle edelstenen. 

De mens kan door zijn bewegingen, zijn denken, zijn gevoelens, worden tot harde materie of een edelsteen.


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene