3 - Ridder - Zwaard / Heerseres - Geleider


PLAAT  III,  Ridder - Zwaard; Heerseres - Geleider 


De geharnaste edele ridder; zeven sterren symboliserende onze natuur of de zevenvoudige geest; zeven planeten; het zwaard is het teken van edele moed, of de doorgang doorbreken, zoals in de derde kaart van de Tarot de keizerin der natuur voor de magiër doet. 

Uil is overal het symbool van wijsheid en kennis; de fontein symboliseert het lood, het zwart en het saturnale, een jongensfiguur dat gelouterd wordt door het goud van de ziel (meisjesfiguur) en zo als puur goud wegstroomt; ziel en aarde moeten zich verenigen, de natuur veredelend, de Prima Naturea herstellend, daaruit kan de Steen der Wijzen voortkomen. 

Op het schild staat: Uit 2 wateren maak er één, zoals Zon en Maan kunnen doen, ziel van de aarde en ziel van de ziel en geef beide van de fijnste wijn (vuur) te drinken en gij zult zien met de doden. Maak daaruit de water-aarde en verveelvoudig de Steen. 

PLAAT III , Tweede handeling. 


De natuur maakt zijn metalen uit het Sulphur en Mercurius - vuur en ziele-essentie. 

De ziel is het levensbeginsel der natuur, zij is overal in aanwezig. 

Zon of vuur, geest voor de mens brengt het metaal, het kenmerk, de vrucht te voorschijn. De aarde was in het begin een dikachtig water met subtiele sulfurachtige aarde, waardoor het geheel zo lang stoomde en bruisde dat het tezamen bleef hangen. 

Deze allereerste substantie noemen we Mercurius, de allereerste Materia van alle metalen. 

En zij, die de natuur willen volgen moeten hun ziel, hun Mercurius mixen met Sulfur; maar niet de gewone Mercurius, maar de zuivere edele ziel. die door de natuur zelf werd gemixed. 

De Ziel des mensen is uit de Goddelijke Natuur ontstaan, met geest verbonden wordt zij tenslotte een Echte Steen der Wijzen.


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene