2 - Laborant / Hogepriesteres


PLAAT II , Laborant , Hogepriesteres 


Een man met in zijn handen een kolf met de tinctuur van de vier natuurelementen. Hij draagt deze flaçon in zijn linkerhand ten teken dat de vier elementen ontvankelijk moeten werden. 

Vier elementen zijn altijd het lichaam; het vierkant, de natuur; de kleuren rood (geest) en purper (ziel) symboliseren geest en ziel; materie en filosofie. Purper is de kleur van de hoogste mogelijke geestelijke denkkracht. Vredige landschap is teken van innerlijke rust, overgave; overeenkomst met de priesteres, die de magiër de sleutel overreikt. Hier is de pure natuurlijke tinctuur als die sleutel. 

Pauw is koninklijkheid; energie, vuur. 

Bloemen is schoonheid. 

Reeën is de reine aarde die de draak doodt; water in de spleten van de aarde. 

Tinctuur der vier elementen. Reine natuur, ernstig en puur mens; koninklijk denken, door de zon gekust hart; de schone ziel; de aarde of het bloed, instinct. 


Alchemie Plaat II , eerste verhandeling 


De Steen der Wijzen wordt voortgebracht door de groenende en groeiende natuur, dus door de energie. 

't Begin van alles is datgene dat deze hogepriester in zijn handen houdt. Zijn vorm komt uit de natuur; de vorm van ieder levend ding, groeiende of metaal komt tot existentie door de kracht van de innerlijke kracht in het materiaal, behalve de menselijke ziel. 

Een ei kan niet worden bevrucht zonder de vermenging van het rode (geest) en het witte (ziel, het ontvankelijke) of het mannelijke en het vrouwelijke plus de warmte van de hen. 

Putrefaction (verrotting, ontbinding) brengt het tot zijn werkelijke of bijkomstige vorm; rotting of warmte. 

Zo gaat het ook met de Steen der Wijzen; hij heeft warmte nodig, rotting. De Steen der Wijzen ontstaat zoals het ei, maar het natte (vrouw) en het droge (graan) worden samengebracht, niet vernietigd, het vochtige wordt dan gescheiden van het droge, want het is nodig de droge delen te scheiden, want die vervallen tot as. 

De Steen der Wijzen is het resultaat van de samenvoeging der tegenstellingen en wat er daarna overblijft in het vuur of de verbranding.


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene