19 - Christus - Lucifer / Zoon van Osiris


PLAAT  XIX , de vijfde handeling. 


De zielewereld waarin Saturnus en de Zon één zijn geworden, Christus - Lucifer; 


PLAAT XIX , alchemie, de vijfde handeling. 


Hier wordt gesproken over het gehele proces: het lichaam verandert in water, dit water is de veelbesproken Mercurius. 

Het levende zilver (kwikzilver) lost op door er Sulfur (geest) aan toe te voegen. 

Het verontreinigde ego wordt een puur ego (harmonisch, de edele Saturnus). Dan wordt daaruit de ziel vrijgemaakt (water, Mercurius) 

Deze ziel wordt met de geest samengevoegd en wordt goud. 

Levend zilver is zilver waarvan het onedele is afgescheiden.


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene