17 - Vergeestelijking / Sterren, verlossing

PLAAT XVII , Sterren, Verlossing, Mercurius. 

De vierde handeling, zesde deel. 


De koningin der ziel vermengt zich met de blauwe gloed van het ziele-denken. 

Een vergeestelijking als gevolg van Liefde of Eros. 

Haar karakter is Mercuriaans, ziel, middelaar; Het edele, hoogste denken wordt uitgebeeld door filosofen, die een globe bestuderen, Allerlei uitdrukkingen van het esoterische denken (filosofie) worden uitgebeeld. 

In de Tarot is het de verlossing. PLAAT XVII , alchemie. 

Vierde handeling, zesde deel. 


"De hitte", zo zegt Socrates, "doordringt en maakt de aardse dingen subtiel, dat is omdat zij dienen moeten, maar zij komen nooit tot een fijnere vorm, omdat zij gericht zijn op de materie, handelen door middel van de materie." 

Destilleer zeven maal en dan zal je de afbreekbare vochtigheid afgescheiden hebben en dit vindt plaats als in één distillatie. 

Mercurius in zijn edele gedaante. (mythisch) 

De edelste ziel van het aardse, en de ziel van de ziel.


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene