16 - Evenwicht der tegengestelden / Vernietiging: Venus en Mars

PLAAT XVI , De Verbreking, Venus. 

De vierde handeling, vijfde deel. 


De ineensmelting van de twee krachten: Venus en Mars. 

Het beheersen ven de magische macht, het evenwicht der tegengestelden brengt de edele pauw, de hoge koninklijke geest (liefde) in de mens. 

In de Tarot wordt hier de oude toren door de bliksem getroffen: er is geen strijd meer tussen tegengestelden, of onbekende krachten. 

Alles is harmonie. Venus wordt door vrede en doelgerichtheid geleid, of Eros, het inwonende geestelijke principe, liefde tot de geest, de overgave des harten. 


PLAAT XVI , alchemie. 

Vierde handeling, vijfde deel. 


De hitte werkt verheffend, veredelend. 

De geestelijke trillingen vanuit het verborgene der aarde rijzen omhoog in de lucht. 

Hij, die het verborgene aan het licht brengt is een meester in de koninklijke kunst, zegt een alchemist. 

De bliksem in de toren van de Tarot is bedoeld om het binnenste naar buiten te brengen. 

Alphidus zegt: "Vanaf dit moment moet deze Strijd (innerlijk gevecht) u opheffen, zo niet dan brengt het u geen vrucht (winst)." 

De Toren moet werkelijk zijn ziel naar boven brengen.


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene