14 - Vergeestelijking / Wederbelichaming

PLAAT XIV , Wederbelichaming, Mars. 

De vierde handeling, derde deel. 


Wederbelichaming van een drievoudige adeldom: naar lichaam, ziel en geest (hier het ziele-denken, de Phoenix).

De Wederbelichaming in de Tarot: Mars - energie, Michaël, Scorpio. 

Omringende wereld van menselijke handelingen: ervaringswereld, oorlog, strijd.

PLAAT XIV , alchemie. 


De hitte noodzaakt aardse dingen zich te laten doordringen met een geestelijke kracht. De lichamen worden vergeestelijkt zodat zij vleugels krijgen. 

De drievoudige mens: ego (wil), hart en hoofd, aarde, ziel en geest, worden door de geestelijke hunkering of energie doortrokken, zodat zij allen aan hun vastheid of gebondenheid ontkomen. 

Een zwaar lichaam moet de hulp hebben van een licht lichaam om licht te worden, zoals een licht lichaam slechts op de aarde gedrukt kan worden door een zwaar lichaam.


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene