12 - Omzetting / Beproeving

PLAAT XII , De Beproeving. 

De vierde handeling- eerste deel. 


Temidden van de middeleeuwen pronkt het alchemisch proces: de omzetting, verhanging. 

Het zwarte, saturnale of lagere vuur, de energie wordt gevoed met de Mercuriaanse tinctuur; het moet totaal verbranden tot as, vandaar de blaasbalgen. 

De lauwerkrans bewijst dat de totale ondergang van het lagere wezen hier plaatsvindt. 

Bovenaan Saturnus met de gevleugelde Draken des Hemels. (Zon) 

Hij draagt de wijze aarde weg naar de geest. 


Aristoteles zegt: "Zon en Maan scheppen een mens, want de zonnekracht en zijn geest schenken leven- en het proces moet door zeven perioden gaan, de maan kent vier cycli van zeven dagen, door middel van de zonnehitte." 


Dit zijn de volgende beeltenissen. 

Een innerlijke werking, zoals in de Tarot, begint hier met de verhanging. 

Zowel het zielekind als het oude lichaam, de oude mens, moeten deze zeven processen ondergaan: (denk aan de Tarot en de Zeven planetaire overwinningen, de Twaalf belemmeringen) zowel uiterlijk als innerlijk. 

De volheid van voorbereiding en werking is de zevenheid, de daad of het verwerkelijken zelf, omzetting is 8. 

Acht staat boven de Zeven, het is resultaat ervan. 

In de Tarot worden uiterlijke en innerlijke werkingen tegenover elkander geplaatst, zinnebeeldige kaarten en handelingen. 

Het kind wakkert het vuur aan, innerlijk en uiterlijk om de oude mens.


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene