11 - Rode Mercurius / Macht - Magische Krachten

PLAAT XI , Macht, Magische Krachten. 

De zevende parabel. 


De alchemist is de rode Mercurius aan het beproeven of hij werkelijk kan veranderen in de edele of geestelijke Mercurius; in de nis Jupiter, symboliserende de ether en Mercurius, die gedematerialiseerd moet worden. 

De duif is een symbool van de geest of de vrede, waarmede deze Mercurius, de ziel van de mensen zich overgeeft om geheel gezuiverd te worden van de materiële smetten. 

Vulcanus smidse symboliseert het vuur of de kracht van de geest, die de omzetting zal doen plaatsvinden: 

Water is hier het zoutachtige water, de ontvankelijkheid; de man is Mercurius, de ziel en tenslotte zal in het geestelijk vuur de vrucht of het goud tot stand komen. 


PLAAT XI , Alchemie. 


Er gaat het verhaal dat eens tot een oude Wijze die zichzelf verjongen wilde, gezegd werd: 

"Hij zou zich in stukjes moeten snijden en moeten koken en worden tot een goed brouwsel en dan moest hij zijn leden opnieuw bijeengaren en hij zou door een geweldige kracht vernieuwd worden."


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene