10 - Moordenaar / Rad des Levens

PLAAT X , Rad des Levens. 

De zesde parabel. 


Voorstellende de mens die zich door zijn levens heen, de beweging is te zien aan zijn haren, het geestelijke denken eigen maakt: zoals in het voorwoord gezegd: de ervaringen moeten de mens tot inzicht of denken brengen, maar slechts de enkele vindt daardoor Wijsheid. 

Dit edele lichaam bevindt zich in de aarde. 

Velen vergaren geen wijsheid, maar allen vergaren ervaring. 


De alchemist zegt van dit beeld: 

De moordenaar van het witte, zoutachtige lichaam is zwart en spreekt: "Ik heb u gedood, opdat u een overvloedig (veelomvattend) leven zult hebben, maar uw hoofd zal ik zorgvuldig verbergen, zodat de wereldse moedwillige vernietiging u niet zal vinden en de aarde zal verwoesten. En het lichaam zal ik begraven, zodat het verrotte en zal groeien en ontelbare vruchten zal dragen. 

U kunt hierin de verborgen taal zien om het heilige te veredelen, in het innerlijk te verbergen en aan de geest op te dragen zodat er vruchten uit voortkomen, ook als het verbergen van waarheden die niet voor de profanen zijn; en als ervaring: voortgaan tot men weet dat het innerlijke voor het innerlijk is (in het verborgene der aarde), waar het vrucht zal dragen en niet profaneren.


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene