De Steen der Wijzen

Deze beschrijft hij aldus:

Zoals het ding slechts voor één doel werd gemaakt, zo moet het ook in onze praktijk zijn; al onze geheimen moeten uit één Werk ontspringen: hoewel men het in vele filosofische boeken wil zien, is onze Steen niets anders dan de kleinere wereld, één en drie.

Het Heksen eenmaal één uit de Faust van Goethe zegt: "uit drie en één en één en drie zijn leugen, inplaats van waarheid voortgekomen.

Een andere alchemist beschrijft in de 17 de eeuw de kleuren der alchemie als volgt: "Als het water de aarde bedekt, is het wit boven zwart, maar als de lucht (denken) opstijgt, wordt het saffraangeel; het vuur (bewust inzicht) kleurt rood. 

Wanneer nu de lucht omhoog zweeft en de aarde haar ontzinkt, treedt de dood der zon in en voert Mercurius, de bode der goden, de ziel der zon met zich; het lichaam blijft als dood in het graf (aarde) achter. Wit is de kleur van het leven, rood de kleur van de onsterfelijkheid. (oorspronkelijke geestelijke kleurensymboliek). 

In 1425 stichtten de broeders van het klooster van Stein, waar Erasmus en de vader en zoon Isaac Hollandus hun studie volgden, een Latijnse school. Later gevolgd door een drukkerij. Ook Hugo de Groot noemt hen. 

Joh. Isaac Hollandi wordt een voortreffelijk geneesheer en meester in de Hermetische filosofie genoemd….. 

men wachte zich ervoor deze geschriften te geven aan enige grove Bacchant, die met ongewassen handen in deze hoogst belangrijke geschriften woelt en er iets uit imiteert. 

Zij zijn voor mensen, die strijd hebben gekend en reeds enige moeilijkheden hebben overwonnen. De hand van de filosoof moet zulk een mens eigen zijn.


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene