Kleuren

De harmonie der kleuren speelt tevens een symbolische rol bij de alchemie en de Rozekruisers: het gaat dan om de "verandering en vervloeiing van de kleuren, die ieder voor zich een geestelijke symboliek bezitten". 

In 1649 verscheen van Ripley, kanunnik in Bridlington, de Opera Omnia Chemica en daarin worden kleuren beschreven die schoner waren dan die men ooit zag:

lichtgeel, rose, kleuren van de pauweveer, regenboog, panter, groene leeuw en van de zwarte ravensnavel.

Goud - geest; rose van de wijze Mercurius, wit door vuur doorgloeid; pauw van de reinheid; regenboog van de zevenvoudige harmonie; panter als de strijd van natuur en geest, (wijsheid); de groene leeuw als de harmonie van "aarde en geest"; zwarte ravensnavel van de vruchtbare aarde, die tot witte duif wordt.


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene