Symboliek

Om de symbolische taal van de alchemisten te verstaan moet men werkelijk bereid zijn het geestelijke aspect te aanvaarden want: « het is onmogelijk dat de ene of andere sterveling deze Kunst begrijpt als hij niet allereerst door het goddelijke Licht wordt verlicht" (uitspraak van Dorneus 1602).

Wie in de Kunst succes wil hebben, die leert de elementen en hun werking kennen, voordat hij de tinctuur der metalen zoekt om hun werkingen na te maken en te onderzoeken.

uitspraak van Philalatha in Euphrates

Deze « vier elementen » herkent de alchemist in de menselijke natuur waarbij hij "water", levend water, beschouwt als de ziel; vuur of zwavel als de geest; aarde of zout als het natuurlijke lichaam en lucht als het denken, of de ether.

Iedereen weet het water in vuur te laten koken, maar wanneer zij echter ons VUUR in ons WATER weten te koken zou hun natuur-kennis over dit koken groter worden.

uitspraak van Thomas Vaughan 1612

"---- "de geest moet in de ziel (water) tot koken worden gebracht dan zal de mens "inzicht" verkrijgen." 

Het bezield worden door de geest of het vergeestelijkt worden door de ziel. 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene