Geneeskunde

Doordat de alchemie het natuurlijke proces in het lichaam vergeleek met de transmutatie in de natuur, vindt men onder de alchemisten diverse geneesheren, zoals o.a. van Helmont en Paracelsus. 

Van Helmont meende dat in een natuurlijk lichaam, gedragen door de geest het kwade zich vanzelf van het goede scheidde. Ook hij pleitte voor een individueel en zelfstandig denken. Omdat onder invloed van het denken het organische proces veranderde. 

Heden bevestigt men dit. 

Maar juist in deze opvatting ligt de verfoeide "ketterij". 

In de 15de eeuw kwam de "ROMAN DE LA ROSE" uit en de "SPIEGEL VAN DE ALCHEMIE", een poëtisch geschrift dat gedeeltelijk de alchemie verheerlijkte en gedeeltelijk fulmineerde tegen de roomse hiërarchie, die het "vrije denken" belette en zich aan luxe en decadentie overgaf. (Guillaume de Lorris beëindigd door Jehan de Meung).  Het is tevens een geschrift dat de Tempelorde van de Tempelieren steunde. 

Het verscheen in het Vlaams, Engels en Italiaans en het beleefde 40 uitgaven en werd overal zeer gewaardeerd, omdat in die tijd de herinnering aan de mystieke alchemisten, de ketters (Katharen) en hun Troubadours nog zeer levendig was. 


De alchemisten en de "ketters" vond men evenzeer aan de hoven, in de kloosters, als onder de middelklasse, het waren denkers, observeerders. Zoals bekend waren de wevers en later de tapijtwevers in de 15de en 16de eeuw dragers van de alchemische symbolieken, die ook zo duidelijk in de grote kathedralen worden gevonden. 

Vuursymbolieken-, watersymbolieken, planeetsymbolen, fabelfiguren, chemische symbolen. 

De kathedralenbouwers telden onder zich verschillende alchemisten of Rozekruisers. Later de "vrije metselaren". 

Het boekje "De Gouden Roos" (Güldene Rose) werd opgedragen aan Frederik de Eerste, koning van Pruisen, Markgraaf van Brandenburg (1775). 

Aan de hoven bevonden zich diverse alchemisten, die hun alchemie begroeven onder katholieke christelijke terminologie om vervolging te ontkomen. 


De Alchemie, die later met de naam Rozekruis wordt gedekt werd door de Egyptenaren als het Oergeheimenis beschouwd "de geheimen uit de oertijden". 

Zij kwam via Grieken en Joden naar Europa, zoals gezegd, waar de oerchristenen hen eveneens uitdroegen als "gnostiek", "wijsheid van het hart" en deze bewaarde in de Disciplina Arcana, het goed bewaarde geheim, later geprofaneerd door de kerken. 


Er is geen volk dat niet bij de alchemie betrokken was, die zich later onder andere namen voortzetten. 

In alle leringen, die spreken van een omzetting, een lezen in het Boek der Natuur, een ziele-verlossing, een ziele-verandering, een veranderen van Demon in Deus of dergelijke, vindt men restanten van de alchemie. 

Men heeft deze "omzetting" altijd willen verhaasten of willen profaneren. 

Het veranderen van natuurlijk mens in een heilige is oorspronkelijk "alchemisch" of "chemisch". Natuurchemie of kosmische chemie vindt men terug in de mens.  De filosofie van yin en yang is eveneens een uitvloeisel van de ALchemie.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene