Geest

In de geschriften van de oude alchemisten, zoals Geber, Casanova, van Helmont, Paracelsus, e.a. vindt men een heenwijzing naar « de leven makende geest en het grote geheim dat in de mens zelf ligt.

Het grote geheim is niet mede te delen in woorden, want wie het bekend wordt, heeft het moeten opdiepen uit zichzelf.


Hetzelfde lezen we in de Splendor Solis van Trismosin, de meester van Paracelsus. 

Al hun taal kon gemakkelijk in chemische bewoordingen neergeschreven worden, omdat het "grote geheim ook in de natuur te vinden is". 

De Arabier Geber, die volgens sommige historici omstreeks 800 in Sevilla woonde, zijn basiswerken kwamen via de Joden in Z.Frankrijk en waren in het Grieks en Latijn vertaald en spraken over het "meesterstuk, de veredeling der metalen en de waarheid." 

De alchemie als oorsprong van de transmutatie-leer of de "invloed van de geest op de natuur" en de "verlossing van de ziel", vindt men vooral terug in de opvatting van de z.g., ketterse sekten, bij de echte z.g. heksen en bij alle bestudeerders van de magie. 

Alchemie is louter natuurwijsheid en een geestelijke weg tot bevrijding van de ziel uit de zwarte aarde.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene