Symboliek

De symboliek van Roos en Kruis is heel oud, maar dan een gelijkbenig kruis. 

In Sleeswijk bestond er in 1480 reeds een Fraternitas Rosarii Slesvici. 

De Pelikaan aan de voet van de Tau of Kruis, met haar zeven jongen - opstanding- en Phoenix. 

Een kruis met pelikaan vindt men ook in de boeken van de geschiedschrijver van Rudolf II in drie delen: 1601, 1602, 1603 laatste deel van Anselm de Boodt. De Roos is dan het bloed van de pelikaan. 

Individuele ontwikkeling, vrijdenken worden gestimuleerd, men noemt hen Rozekruisers, maar zelf zeggen zij daarvan niets. 

De oervader is nog steeds Hermes met zijn uitspraak, die men later bij de alchemisten en « rozekruisers" tegenkomt:

Verander uw natuur en wat gij zoekt zult gij vinden. Maak het lichte zwaar en het zware licht, breng uit lucht aarde voort en uit aarde lucht, uit water vuur en uit vuur water, dan verstaat gij de kunst. 

Uit één wordt twee en uit twee één, dan is uit den enigen God een zoon geboren.

Ongeveer dezelfde woorden vinden we in het apocriefe Thomas-evangelie (als uit de twee één wordt….. ). 

Alchemie en Rozekruiserij is in wezen hetzelfde. Oorspronkelijk versmolten zich alle oerleringen zich daarin. 

Omdat natuur en mens gelijk zijn, chemisch, kleurwerkingen, e.d. en de geest hen inspireert. 

Door inwerking van de geest komt uit de mens een HERSTELD WEZEN voort dat, in oertijden opgesloten werd in deze mens: de ziel. Met volmaakte zinnen, kleuren, elementen. 

Alle gnostieken volgden deze overtuiging. 

Gnostiek staat tegenover theologie; het is directe hartwijsheid, oerherinneringen; ook de alchemisten en de latere Rozekruisers onderschrijven dit. 

Daarom, ook met Paracelsus, is het vrije denken en het vrije ontwikkelen voorwaarde, doordat hierdoor de mens zelf HET licht ontdekt, de leidsman bij de Grote Kunst. 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene