Conclusie

Rozekruiserij is dus terug te voeren op de alchemie; en ook in de uitgave van de Fama Fraternitatis uit 1614 wordt verwezen naar "de nieuwe Arabische en Moorse Broederschap", aldus Geber de Arabier de eer van de basis latende. 

De Fama en de Confessio, die aan Andreae worden toegeschreven, verschenen echter reeds eerder, in 1598, toen Andreae 13 jaar was en de Confessio was in 1610 in Tirol reeds aanwezig. 

Sommigen verwijzen de Fama en de Confessio dan ook naar Paracelsus. Andreae was een Luthers theoloog en de Rozekruisers wilden nooit iets met theologie te maken hebben. 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene