Alchemie

De oudste resten van alchemie vinden we in de Egyptische papyri, waar het woord al-chemie verwijst naar het Egyptische AL-de en khemia, de toebereiding van het zwarte poeder. 

Zout -, Mercure -, Zwavel -. 

De symboliek van de Rozekruisers ligt in de terminologie van de alchemisten. 


Alchemie is nooit het omzetten van minderwaardige metalen in goud of zilver, maar het "omzetten der naturen" gebaseerd op de observatie van de alchemisten. 

Die ontdekten dat "alle natuurlijke metalen zich tenslotte onder inwerking van water en zon (vuur) veranderden. 

Kopersplinters in stenen in water werden door inwerking van water en zon enige jaren later tot goud. 

Men ging er aldus vanuit dat in de mens eenzelfde transmutatie plaats moest vinden, daar "de mens een reflectie is van geest en natuur". 

Levenselixer - metaalomzetting en kunstmatig leven zijn alle profane uitingen van de oer-alchemie.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene