Mystieke Alchemisten

Hermes, Agathodemon, Egyptische God Cnouphi, symbool van de slang, de slang met staart in zijn bek, een alchemisch symbool. 

Ostanès, kwam met Xerxes in Griekenland, hij was een Chaldeeër. 

Van hem zijn de volgende teksten:

Ga naar de Nijlstroom, gij zult daar een steen vinden, die bezit een geest; neem haar, splijt haar in tweeën, steek uw hand in haar binnenste en neem het hart eruit, want zijn ziel is in zijn hart.

Er bestaat een goddelijk water. Zij geneest alle ziekten; door haar worden blinde ogen ziende, dove oren horen, stommen spreken. Ziehier de bereiding van het goddelijke water. Dit water wekt de doden op en doodt de levenden, zij verlicht de duisternis en verduistert het licht.

Chemes of Chymes, misschien Ammon of Kehm zegt: 

Het alles is één; door hem wordt het al verwekt; één is het al en wanneer het al niet alles bevat zal het niet kunnen verwekken.

Mozes zegt: 

Neem het niet in je handen, het is de remedie door vuur gevormd, het is dodelijk.

 (Slaat op het handelsgoud) 

Zosime zegt over het goddelijke water: 

Ziehier het goddelijke en grote mysterie. Het ding dat bij uitstek wordt gezocht. Het is het alles. Twee naturen, een enige tinctuur. Want één van hen omvat en overheerst de andere. Het is het vloeibare zilver (kwik), de androgyne, die altijd in beweging is. Zijn natuur is moeilijk te begrijpen, want het is noch een metaal, noch een water, noch een lichaam. Men kan het slechts bedwingen (beteugelen, temmen); het is het alles in allen, het heeft leven en adem. 

Degene die dit mysterie begrijpt bezit het goud en het zilver..... 

Haar kracht is verborgen, zij heerst in het EROTYLE....." (Eros) 

Plato: 

Het door de goden gegeven streven in de mens naar het hogere en eeuwige.

...............: "De oerkracht die in de Chaos orde en verband bracht.


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene