Alchemische grondleggers

Hermes Tresmegistos - Jean, aartsdiaken (priester) van Tuthië in Evagië - Democrites, de beroemde filosoof van Abdère, en na hem nog vermaarde profeten. 

En dan Zosime, arts, alchemist en gnosticus. 

Dan existeert er nog een andere lijst van oude alchemisten: 

Mozes, Democritus, Pauseris ,Synesius, Pebichius, Xenocrate, Africanus, Lucas, Diogenes, Hippasus, Stephanus, Chimès, de christen Marie, Petasius, Hermes, Theosebius, Agathodemon, Theophile, Isodore, Thales, Heraclite, Zosime, Philarete, Juliana, Sergius. En dan nog een aantal oude Grieken: Xenocrate, Diogene, Hippasus, Thales, Heraclite. Deze namen staan in het apocriefe geschrift van Marcus als filosofen van de wetenschap en de heilige kunst. 

In een manuscript in de nationale bibliotheek (128) staat een nog vollediger lijst:

Ken, o mijn vriend, de naam van de meesters van het Werk:  

Plato, Aristoteles, Hermes, Jean, aartsdiaken in het goddelijke Evagie, Zosime de grote, Stephanus de filosoof, Sophar de Pers. 

Synesius, Dioscorus, de priester van het grote Serapis in Alexandrië, Ostanes en Comarius, de ingewijden van Egypte, Marie, Cleopatra de vrouw van Ptolemeus, Porphyre, Epibechius, Pelage, Agathodemon, de keizer Heraclius, Theophrastus, Archelaus, Petasius, Claudien, de filosoof Anoniem, Menos de filosoof, Panderus en Sergius.

De landen waar men het goddelijke Werk volbracht zijn Egypte, Thracië (Konstantinopel), Alexandrië, Cypres en de tempel van Memphis.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene