Chemisch

Indien alle waterstof in het zuur vervangen is door metalen of groepen van elementen, dan noemt men het ZOUT normaal. 

Is slechts een deel van de waterstof vervangen dan noemt men het een zuur ZOUT. 

Ammoniak met zuur is ammoniakzout (genoemd naar AMMON). Dat komt van de Tempel van Zeus, de kamelenmest stonk na verbranding naar een ammoniak-verbinding. 

Het ontstaat door ontleding en rotting. 

Deze chemische uiteenzetting bewijst de juistheid van de ZOUT-symboliek. 

Een normaal mens, zonder waterstof-atoom, is als keukenzout (Hyle) 

De tussenmens is het waterstof-atoom gedeeltelijk vervangen. 

De geestelijke mens is alles verrot of verbrand (Paracelsus) 

Uit de CHAOS, zegt de alchemist, die uit een zoutachtige brei bestond, werden het Licht, het water en de aarde afgescheiden. 

Aldus ligt in het zout: vuur- water - aarde en hun samenbinding: lucht. 

Vuur- water- aarde waren aldus een eenheid. De verbintenis uit de alchemie tussen water en vuur (de metalen zee) kan slechts geschieden, indien het water ZOUT en het vuur ZOUT bevat . 

Water en vuur is aldus de verbintenis tussen: zuur zout en zoute ammoniak. 

Zuur zout is de ziel- of het zoutachtige water (kwik); Ammoniakzout staat voor geest, hetgeen NA oplossing overblijft. 

Het veranderen van Lots vrouw in een zoutpilaar kan nu anders worden bezien. 


In de oude alchemische manuscripten zijn de vier rijken nauw met elkander verbonden - zij bevatten allen het ZOUT. 

Aldus is de astrologie, de kruidkunde, de numerologie, de magie en de omzetting der metalen één kennis. 

Een manuscript uit de 16de eeuw heeft apocriefe alchemische uitspraken van Marcus. 

De eed van de inwijding gaat terug op de Lichtzonen, die 'zweren' zich te houden aan de instructies van hun leider Sannhasaï. Hij komt voor in de papyrus van de Profetie van Isis aan Horus. 

De geschriften van Zosime, de Panopolitain zijn de oudste gnostiek-alchemische geschriften, naast die van Hermes authentiek. 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene