Geest — Ziel — Lichaam of Sulfur — Kwik (merc.) — Zout

De alchemist wilde de quintessentie (ziel) van deze drie basisvormen ontdekken. 

Die quintessentie verenigt hen. (ziel is gelijk!) 

Alles wat vloeit, water (Kwikzilver moet Zilver worden), wordt vergeleken met de ziel, als middelaar, tussen geest en ziel. 

Als middelaar tussen ziel en lichaam bevindt zich het vaste Zout, de quintessentie van het Zout, de levenskracht die uit de geest IS . 


In alles is ZOUT; hemels zout, de dauw, die het leven bezielt; 

Tranen - die het HART doen opluchten; Zweet - dat de overtolligheid aan warmte wegneemt. 

Het ZOUT is de basis van alles; ook in uitspraken. "Als het zout zijn kracht verliest, ....., een zoutloos iemand, vriendschap is het zout des levens, ik heb een zak zout met hem gegeten, enz. 

In wezen bevindt zich zout in de planten en de dieren; in de planten: in de oliën en hars; in de dieren als bloed; in de mineralen als zwavel; in de mens als quintessentie - levensgeest. 

Het ZOUT is tegelijk vochtig en vurig (het trekt water aan). 

De vier eenheden: WARMTE EN KOUDE + VOCHTIGHEID EN DROOGTE hebben het voortgebracht. 

Het is gevormd in de sterren, wordt door de ether op aarde gebracht en IN de aarde wordt het tot vast zout. 

Symbool van de gevallen Lichtzoon - de alchemische legende. 

De gevallen Lichtzoon ligt verzonken in de aarde, maar WIL terug naar de hemelen; in hem zijn de vier eenheden, de vier elementen. Hij is tot veelheid geworden, vele vormen van zout, maar er is maar één bron van ontstaan. 

« Uw onvergankelijke geest is in alles », zegt Salomo. 

En Plato en Pythagoras leerden: « Zout is God nabij, Zijn Geest brandt erin. »

In de natuurlijke, aardse mens ligt een geestelijk levensbeginsel verborgen. Dit geestelijke levensbeginsel (ziel, kwikzilver) maakt hem gevoelig voor de geest (zwavel, goud). 

Hij kan van zijn zout een Hemels Zout maken (zwarte aarde, rein) en van zijn ziel (zilver) pure ontvankelijkheid maken. Zulk en ziel komt terug tot de geest (sulfur) of het goud. 

Allereerst een ASEMON-mens worden. Het ZOUT is dan niet meer zo vast. Het vaste zout vervluchtigen door middel van zuurzout (vluchtig). 

Alle uitspraken in de overleveringen over 't zout slaan op de onvervangbaarheid van 't zout.  Zout in de pap; iets in het zout leggen; met zout komen als het ei op is. 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene