Arsenicum

De naam arsenicum wordt ook wel gebruikt, inplaats van zout. Het is een scheikundig element, dat wat zijn karakter betreft staat op de overgang van metalen in niet metalen. (de bemiddelende mogelijkheid). Het behoort tot de groep van o.a. stikstof, fosfor, antimonium en bismut. 

Zowel het Zout als het Arsenicum worden in de mystieke alchemie gebruikt, omdat hun karakter overeenstemt met de geestelijke werkelijkheid. 

In het Zout, zegt de alchemist, treft men de vier elementen aan: 

het vuur uit de hemel: door de sterren in de aarde gevormd; 

het water, de lucht en de aarde. 

Er zijn drie soorten Zout, die dan als zodanig symbolisch worden gebruikt: 

Sal volatile - lichtend, vurig, bovennatuurlijk; 

Sal acidum - licht en behoort tot de werkende sferen; 

Sal alcali - is licht en behoort tot de dichte aarde en tot alle dingen die uit de elementen voortkomen. 

  1. Zoutamoniak - vurig van aard; 
  2. Zuurzout - vluchtig van aard; 
  3. Vastzout - dicht van aard met in het midden de quintessentie.

Om de quintessentie van dit zout te ontdekken moet men een geestelijk water bezitten.1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene