3 — De alchemische inwijding en de moderne toepassing

Deze serie bestaat uit drie lezingen:

  1. De Middeleeuwse Alchemie (met dia’s - oorspronkelijke alchemie van de leraar van Paracelsus) — Een serie dia’s uit het middeleeuwse geschrift van Tresmosin met hun spirituele verklaring.
  2. De Organische Alchemie (het geheim van het zout) —Voorchristelijke alchemie en haar werkzaamheid in de mens. Zout wordt in deze leer beschouwd als het chemische symbool van het gevallen schepsel; het zout moet opnieuw uit zichzelf ontbranden, zodat we worden als het hemelse zout dat in de dauw verborgen is.
  3. De Wortels van de Alchemie bij de Rozekruisers (ware en valse alchemisten) — Diverse moderne sekten noemen zich alchemisten, hoewel er van de oorspronkelijke alchemie niet veel meer is overgebleven dan de naam. Waar komt de alchemie vandaan en hoe ontstond de vermenging met o.a. de Rozekruisers?
1970 - 2019, copyright Henk en Mia Leene