1974 - 1976 de Levensboom der Oerdeugden.

Deze lezingen zijn gepubliceerd als boek "De Levensboom der Oerdeugden".

1970 - 2015, copyright Henk en Mia Leene