Bij de omslag

Previous

Onze vriend Frans van de Berg (Johfra) vervaardigde voor ons andermaal de omslagtekening en verborg daarin onderstaande symboliek:

Het negenvoudige Aurora als teken van de volkomenheid en als het klassieke symbool van Johannes de Evangelist, tevens het verheven symbool in het wapen van Sabartez (het wapen der Graalridders) doorstraalt en omstraalt de levensboom met daar omheen de zeven gemeenten of de zeven getuigen, levende uit de zevenvoudige regenboog, die de harmonie van de zevengeest vertegenwoordigt.

De levensboom, gelijk aan het ruggemerg, waarbinnen het drievoudige slangenvuur de energie voortbrengt, draagt de 12 appels van het 12-voudige zodiakale kosmische systeem.

De mens zal vanuit de harmonie van de 12-voudigheid, en het evenwicht van de. zevenvoudigheid, op moeten klimmen tot de doorgang binnen de achtvoudigheid (de Graal), waarna de verheven spiritualiteit der negenvoudigheid zijn leven volkomen zal veranderen en vervullen.

Wanneer de symboliek op deze wijze in woorden wordt omgezet kan dit een gecompliceerde indruk maken, een intellectuele philosophie, weggelegd voor "uitverkorenen".

In werkelijkheid is deze symboliek het mystieke kleed dat de eenvoud verbergt.

De kandidaat, die de Geest wil leren kennen, zal uit de gevangenis van het zodiakale systeem met de 12 demonen en de 7 duivelen-des-hemels moeten uitbreken om tot de onbegrensdheid van de Goddelijke Kosmos op te kunnen stijgen. Hij, die de zeven gemeenten, die tot innerlijke demonen zijn geworden, terugvoert tot hun oorspronkelijke heiligheid ontvangt de sleutel der innerlijke harmonie, die toegang verschaft tot het hermetische "zo boven zo beneden".

De ware eenvoud ligt niet verborgen in woorden, maar in de wijsheid des harten.  Moge dit boekje ertoe leiden dat de herinnering van het geweten ontwaakt en de intuïtieve wijsheid de bronnen der goddelijke Kennis ontsluiten.

Henk Leene

1970 - 2019, copyright Henk en Mia Leene